Vår grund är att följa upp och förbättra förskolans verksamhet utifrån föräldrars inflytande och alltid med barnen i fokus.

Vi vill gärna att vårdnadshavare framför sina synpunkter till oss, på så sätt har vi möjlighet att förbättra verksamheten. Inga frågor är för små för att reda ut. Vi vill att samarbetet med föräldrarna ska fungera så bra som möjligt och alltid för barnens bästa.

För att läsa mer Klicka här.