Inkomst- och placeringsblankett

/Inkomst- och placeringsblankett
Inkomst- och placeringsblankett 2018-08-30T08:46:53+00:00

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar enligt inkomsttaket per månad eller mer.

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. Efterkontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Ny maxtaxa från 1 januari 2017

Avgiftstak dock högst:
Förskola
Yngsta barnet  3%  1362 kr
Näst yngsta barnet  2%  908 kr
Nästkommande barn  1%  454 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift.
Fritidshem
Yngsta barnet  2%  908 kr
Näst yngsta barnet  1%  454 kr
Nästkommande barn 3  1%  454 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) blir 45 390 kr.