FAKTA OM MÅNGÅRDENS FÖRSKOLOR

Mångårdens förskolor bedriver förskolor för barn 1-5 år.

Förskolorna är öppen för alla barn och verksamheten finansieras via den kommunala barnomsorgspengen.
Förskolan har öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 –18.30.

Vid övriga stängningstider/-dagar finns tillgång till jourverksamhet.

Förskolorna har öppet även på sommaren, men eftersom antalet barn då är färre brukar förskolorna slås ihop.

Vi följer de nationella styrdokumenten, som t ex Läroplan för förskolan, Allmänna råd och riktlinjer från Skolverket och Stockholms stads förskoleprogram.

Vi använder oss av det nationella riktlinjer och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete samt egen dokumentation för kvalitetsarbetet för mätning av kvalité.

Våra verksamheter startades med en förskoleenhet 1997 och består idag av:

  • Förskolan Kotka i Akalla – 6 avdelningar med plats för ca. 100 barn
  • Förskolan Jylland i Kista – 5 avdelningar med plats för ca. 85 barn

Verksamhetsidé

All verksamhet som drivs av oss  bidrar till optimala förutsättningar för lärande och utveckling som leder till en högre måluppfyllelse och där det dagliga mötet mellan barn och vårdnadshavare samt verksamheternas personal utgör den viktigaste basen.

Vision

Arbetet på Mångårdens Förskolor är ett långsiktigt projekt som skapar förutsättningar för att utveckla barn och vuxna som lär, trivs, mår bra, tar hand om varandra och sin förskola, och ser möjligheter.

Våra åtaganden

Våra verksamheter lägger grunden för det livslånga lärandet och erbjuder verksamheter som stöder barns utveckling som individ och i grupp. Personal med hög kompetens möter barns behov, trygghet, omsorg, delaktighet och utveckling.

Bemötande, förhållningssätt och delaktighet är prioriterade kvalitetsfrågor som inte alltid är enkla att arbeta med, men nödvändiga för att människor skall få en bra värdegrund och positiv framtidstro att stå på.

KÄNNETECKEN 

Nyckelord för alla våra verksamheter är:

  • Inspirerande
  • Specialinriktad
  • Lärande
  • Ansvar
  • Multikulturell

LOKALER: Verksamheterna bedrivs i Kista och Akalla, i ljusa och rymliga lokaler, med härliga stora gårdar samt närhet till kultur- och naturområden, tunnelbana och buss.

OBS! Förskolan Jylland byggs om och flyttar till nya, toppmoderna och fräscha lokaler hösten 2022. Fram tills dess evakueras verksamheten till tillfälliga lokaler på Thorvaldsengången i närheten till Ärvinge fotbollsplan från 1. september 2020. Vi ber er alla ha överseende med stöket runt om kring kvarteret – i väntan på något mycket finare.

LEDNINGSGRUPPER och ADMINISTRATION:

Hulya Yuksel – Rektor
Veronica Qureshi –  Bitr.rektor, Förskoledministration & Kö
Mutlu Karan – Föräldraavgifter

Ulla Parkkinen – VD
Mutlu Karan – Ekonomiassistans, Föräldraavgifter