Om oss

/Om oss
Om oss 2019-03-28T14:13:07+00:00

FAKTA OM MÅNGÅRDENS FÖRSKOLOR

Mångårdens förskolor bedriver förskolor för barn 1-5 år.

Förskolorna är öppen för alla barn och verksamheten finansieras via den kommunala barnomsorgspengen.
Förskolan har öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 –18.30.

Vid övriga stängningstider/-dagar finns tillgång till jourverksamhet.

Förskolorna har öppet även på sommaren, men eftersom antalet barn då är färre brukar förskolorna slås ihop.

Vi följer de nationella styrdokumenten, som t ex Läroplan för förskolan, Allmänna råd och riktlinjer från Skolverket och Stockholms stads förskoleprogram.

Vi använder oss av det nationella utvärderingssystemet BRUK och dokumentation utifrån förskoleenhetens systematiska kvalitetsarbete för mätning av kvalité.

Våra verksamheter startades med en förskoleenhet 1997 och består av:

 • Förskolan Kotka i Akalla – 6 avdelningar med plats för 100 barn
 • Förskolan Jylland i Kista – 5 avdelningar med plats för 85 barn
  Vi samarbetar med Cordoba International School – F-9 grundskola med med plats för ca. 500 elever och
  Saffaa´s Catering & Event  som bereder våra måltider och anordnar fester, bröllop och konferenser i sin vackra lokal i Akalla (Gamla Olles Krog).

Verksamhetsidé

All verksamhet som drivs av oss skall bidra till optimala förutsättningar för lärande och utveckling som leder till en högre måluppfyllelse och där det dagliga mötet mellan barn och vårdnadshavare samt verksamheternas personal utgör den viktigaste basen.

Vision

Arbetet på Mångårdens Förskolor är ett långsiktigt projekt som ska skapa förutsättningar för att utveckla barn och vuxna som lär, trivs, mår bra, tar hand om varandra och sin förskola, och ser möjligheter.

Våra åtaganden

Våra verksamheter lägger grunden för det livslånga lärandet och erbjuder verksamheter som stöder barns utveckling som individ och i grupp. Personal med hög kompetens möter barns behov, trygghet, omsorg, delaktighet och utveckling.

Bemötande, förhållningssätt och delaktighet är prioriterade kvalitetsfrågor som inte alltid är enkla att arbeta med, men nödvändiga för att människor skall få en bra värdegrund och positiv framtidstro att stå på.

KÄNNETECKEN 

Nyckelord för alla våra verksamheter är:

 • Inspirerande
 • Specialinriktad
 • Lärande
 • Ansvar
 • Multikulturell

LOKALER: Verksamheterna bedrivs i Kista och Akalla, i ljusa och rymliga lokaler, med härliga stora gårdar samt närhet till kultur- och naturområden, tunnelbana och buss.

LEDNINGSGRUPPER och ADMINISTRATION:

FÖRSKOLORNA:
Hulya Yuksel – Förskolechef
Veronica Qureshi –  Förskoledministration & Kö
Souad Mansourson – Föräldraavgifter

CORDOBASKOLAN:
Naima Ström – Rektor
Mohamoud Sh. Noor – Bitr.Rektor
Malika Fernane – Bitr.Rektor
Louna Kandees – Skoladministration
Souad Mansourson – Föräldraavgifter

SAFFAA´S:
Fatima El Hajoui – Restaurangche

FÖRVALTNING:
Gülderen Höll – HR
Ulla Parkkinen – VD
Souad Mansourson – Ekonomiassistans, Föräldraavgifter