Styrdokument

//Styrdokument
Styrdokument 2017-04-25T11:34:30+00:00

Våra styrdokument är:

Vi använder oss av det nationella utvärderings systemet BRUK  och dokumentation utifrån förskoleenhetens systematiska kvalitetsarbete för mätning av kvalité.