Styrdokument

//Styrdokument
Styrdokument 2020-01-08T13:37:16+00:00

Våra styrdokument är:

Vi använder oss av allmänna råd och egen dokumentation för förskolans egen systematiska kvalitetsarbete vid utvärdering och för mätning av kvalité.