Förskolans profil

Vår förskola har en muslimsk profil i syfte att bekräfta och aktivt
bidra till barns identitetsutveckling.

Islam ser vi som en integrerad del i vardagen för att både positivt bekräfta och bidra till barns identitetsutveckling. Vi vill förmedla en neutral bild av islam som religion utan påverkan av nationella traditioner. Vi ser barnens kultur och ursprung som en tillgång. Med detta vill vi uppnå en stolthet och en trygghet i den muslimska identiteten som kommer alla till godo.

Vi ser förskolan som ett komplement till hemmet och vårt mångkulturella samhälle.

När barnen är trygga i sin identitet blir de ansvarsfulla,
stabila och delaktiga samhällsmedborgare.