Förskolans vision

Mångårdens förskolor ska skapa förutsättningar för att utveckla barn och vuxna som lär, trivs, mår bra, tar hand om varandra och sin skola och ser möjligheter.

Vi vill att barnen utvecklar ett självförtroende och känna tillit till
att det inte finns några gränser för deras framtid.

En framtid där deras kultur och religion ger dem
vägledning och är en naturlig del av livet.

De ska hos oss bli rustade med de verktyg de behöver
för att skapa ett framgångsrikt liv.

GRÄNSLÖST LÄRANDE FÖR EN GRÄNSLÖS FRAMTID